Avís legal

1. INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic, a continuació, s'exposen les dades identificatives del Titular:

 • Web: http://solhome.immo/
 • Titular: SOLHOME S.C.
 • Domicilio: Av. de Girona, 63, 17130, L’Escala, (Girona)
 • N.I.F: E09775784
 • Telèfon: +34 972 77 39 55
 • Mòbil: +34 669 41 47 41
 • Correu electrònic: info@solhome.immo

2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

Qualsevol persona que accedeixi a la nostra pàgina web http://solhome.immo/ / té la consideració d'Usuari. L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través d'aquesta, de manera concorde a la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que es disposa en el present clausulat. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la Web amb finalitats o efectes il•lícits i/o contraris al que s'estableix, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la Web o impedir el seu normal ús, o dels serveis accessibles a través d'aquesta.La utilització de la Web i/o dels seus Serveis, suposarà l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l'última versió actualitzada d'aquest Avís Legal, per la qual cosa l'Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la pàgina web.


3. PROPIETAT INTEL•LECTUAL

A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel•lectual, en el cas que qualsevol usuari/a o un tercer/a consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a SOLHOME indicant:
 • Dades personals de la persona interessada titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer/a diferent de la persona interessada, haurà d'indicar la representació amb la qual actua.
 • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel•lectual i la seva ubicació a la Web.
 • Acreditació dels citats drets de propietat intel•lectual.
 • Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.
La marca SOLHOME i la corresponent marca gràfica és marca registrada i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l'autorització del seu titular. Igualment, qualsevol una altra marca del SOLHOME que aparegui en els llocs web detallats en l'apartat 1 d'aquest avís.
La legitimitat dels drets de propietat intel•lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers/as és de l'exclusiva responsabilitat d’els/les mateixos/es.


4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

SOLHOME es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o qualsevol dels serveis oferts per SOLHOME, implica l'acceptació per part de l'usuari de les disposicions contingudes a la present Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula. Si us plau, tingueu en compte que, encara que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privadesa no s'aplica a altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. SOLHOME controla el contingut de les webs de tercers ni accepta cap mena de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d'aquests llocs web.


5. QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril del 2016, (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, us oferim la següent informació sobre el tractament de les dades personals que vostè pugui facilitar-nos:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
SOLHOME S.C és el Responsable del tractament de les dades.Les nostres dades de la nostra empresa es troben en la part superior d'aquest avís legal.Tractem la informació que se'ns facilita per a prestar i facturar els nostres serveis de venda i lloguer de propietats immobiliàries.Si ens dona el seu consentiment també podem tractar les seves dades per a enviar-li informació sobre els nostres serveis.
Durant quant temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps estrictament necessari. És a dir, mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui continuar rebent informació.

Quina legitimació tenim per a poder tractar les seves dades?
1. La base de la legitimació del tractament de Dades Personals serà la que resulti de la relación contractual o precontractual, la laboral o qualsevol altra que es requereixi per al tractament de dades, com ara el consentiment exprés.
(Menors de 14 anys) S'entendrà que la informació enviada per menors de 14 anys ho ha estat pel consentiment dels seus representants legals. Si no és així el/la representant legal deurà informar quan sigui possible.

2. Compliment amb les lleis aplicables o execució d'un contracte. En circumstàncies específiques, és possible que necessitem processar les seves dades personals per a complir amb una llei / regulació rellevant, o per a complir amb les nostres obligacions en virtut d'un contracte al qual està subjecte.

A qui comunicarem les seves dades?
Les dades no seran comunicats a tercers, tret que ho exigeixi una llei o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament.

Quins drets té l'usuari i com exercir-los?
 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • També tenen dret a retirar el consentiment prestat anteriorment.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o sol•licitar la supressió dels mateixos quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals es van recaptar.
 • En determinades circumstàncies les persones interessades podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, el/la interessat/a podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Les persones interessades també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, els/les interessats/as tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.
Com pot exercir els seus drets?
Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació, portabilitat, informació supressió i cancel•lació, no ser objecte de decisions individuals automatitzades, enviant-nos un escrit adjuntant una còpia del vostre document d'identitat, dirigit a administració de SOLHOME S.C al nostre domicili situat en l'Avinguda Riells 59, 17130, L'Escala (Girona) (Espanya) o mitjançant correu electrònic a info@solhome.immo.
Si considera que la seva pretensió no ha estat ben atesa, pot realitzar una queixa davant l'autoritat de control pertinent, que en aquest cas és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant l'accés a la seva pàgina web https://www.aepd.es/, o en la seva seu en C/ Jorge Juan núm. 6, 28001, Madrid.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades facilitades són certs i es fa responsable de comunicar-nos qualsevol modificació d'aquestes. Les dades que estiguin marcats amb un asterisc són obligatoris per a poder donar-li el servei sol•licitat.

Quines dades tractem?
Les dades que tractem oscil•len entre les següents categories:
 • Dades de caràcter identificatiu de l'usuari.
 • Correu electrònic de l'usuari.
 • Altres dades sol•licitades en els nostres formularis.
Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Amb quina finalitat tractem les seves dades?
Detallem a continuació les finalitats dels tractaments de dades dutes a terme per algun o tots dels Responsables de Tractament enumerats anteriorment:
 • GESTIÓ DE CLIENTS: Poder prestar els serveis contractats dins d'activitat natural de cada empresa i facturar els mateixos. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
 • GESTIÓ DE PRESSUPOSTOS: Poder enviar a possibles clients pressupostos de serveis i/o productes. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol•liciti el cessament d'aquest tractament.
 • GESTIÓ DE POSSIBLES CLIENTS: Poder enviar a persones amb interès legítim informació relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà disponible, i convidar-los a esdeveniments del seu interès. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol•liciti el cessament d'aquest tractament i seran recaptats previ consentiment exprés.
 • SELECCIÓ DE PERSONAL: Poder gestionar tots aquells Currículums i altres informacions aportades per candidats a un lloc de treball i el de mantenir-los informats de les diferents vacants a un lloc de treball que es produeixin en la nostra organització i/o clients que contracten el servei de selecció de personal. Les dades proporcionades es conservaran fins a l'adjudicació d'un lloc de treball o fins que s'exerceixi el dret de cancel•lació sobre aquest tractament (aquest termini no superarà un any). En tot moment el candidat pot oposar-se o limitar l'abast del tractament de les seves dades.
 • RELACIONS AMB PROVEÏDORS: Poder realitzar comandes i pagament dels serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
 • MAILING D'OFERTES: Si vostè és client de SOLHOME i té aplicada la política d'ofertes, rebrà periòdicament a l'inici de cada promoció un correu electrònic publicitari indicant-li quins seran els nostra propietats i lloguer en venda i els seus preus, a més d'un enllaç en el qual podrà descarregar-se les mateixes per a promocionar-lo vostè mateix si ho desitja.

6. QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM?

Apliquem les mesures de seguretat establertes en l'article 32 del RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de les dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.
Algunes d'aquestes mesures són:
 • Informació de les polítiques de tractament de les dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d'accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

7. PRINCIPIS APLICABLES AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

El tractament de les dades personals del client usuari se sotmetrà als següents principis recollits en l'article 5 del RGPD i en l'article 4 i següents de la LOPDGDD:
 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l'usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per als quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollits seran únicament els estrictament necessaris en relació amb les finalitats per als quals són tractats.
 • Principi d'exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l'usuari durant el temps necessari per a les finalitats del tractament.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractats de manera que es garanteixi la seva seguretat i reserva.
 • Principi de responsabilitat proactiva: El responsable del Lloc web mantindrà i regularà els mitjans tècnics i logístics necessaris suficients perquè tots els principis aplicables al tractament es compleixin.​

8. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

SOLHOME amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al vostre lloc web estiguin actualitzades en tot moment. No garanteix ni es fa responsable l'exactitud i l'actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. SOLHOME serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos al lloc web. Les relacions comercials entre clients es regiran per les condicions generals que, si cal, s'establirien per SOLHOME en un document específic a aquest efecte, o per als pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.


9. LA POLÍTICA D'INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL

SOLHOME es compromet a través d'aquest mitjà a no fer publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la Web, produïts com a conseqüència d'un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions.
SOLHOME, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d'aquests errors.
SOLHOME es compromet a no remitir comunicaciones comerciales sin identificarlas como tales, d'acord amb el que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s'enviï als clients de SOLHOME que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i SOLHOME, així com l'exercici de les tasques d'informació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat.
En cas de rebre comunicacions per aquests mitjans (correus electrònics, missatges de resposta automatitzada de formularis, i altres sistemes de comunicació) us informem que els missatges es dirigeixen exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no és el destinatari indicat, queda notificat que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent.
De conformitat amb el que estableixen els articles 20, 21 i 22 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, i la Directiva 2002/58/CE us comuniquem que al suposat que no vulgueu rebre comunicacions i informacions d'índole comercial mitjançant aquest sistema de comunicació electrònica, ens ho indiqueu mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@solhome.immo, indicant a l'assumpte BAIXA COMUNICACIONS perquè les vostres dades personals siguin donades de baixa de la nostra base de dades. La vostra sol•licitud serà accionada en un termini de 10 dies des del seu enviament. En cas que no rebem contestació expressa per part seva, entendrem que accepta i autoritza que la nostra empresa segueixi realitzant les comunicacions esmentades.


10. LES CONDICIONS D’ÚS. JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. Aquest Avís Legal i totes les relacions que s’estableixin entre SOLHOME i l'Usuari de la pàgina web i els seus serveis es regiran pel que estableix la legislació espanyola. En cas que hi hagi controvèrsia entre SOLHOME i l'usuari, seran competents els Jutjats i Tribunals de la localitat de Figueres per resoldre el litigi que hi pugui haver entre les parts.


11. AVÍS LEGAL PER A FORMULARIS WEB

SOLHOME t'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionis emplenant aquest formulari seran tractades per SOLHOME com a responsable d'aquesta web. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals que et sol•licitem és per enviar-te les nostres publicacions, promocions de productes i/o serveis i recursos exclusius. La legitimació es fa a través del consentiment de l'interessat. T'informem que les dades que ens facilites les guardarà SOLHOME.El fet que no introdueixis les dades de caràcter personal que apareixen al formulari com a obligatòries podrà tenir com a conseqüència que no puguem atendre la teva sol•licitud. Les dades no se cediran a tercers tret que ho exigeixi una llei o sigui necessària per complir amb la finalitat del tractament. Podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, limitació, portabilitat, supressió i cancel•lació de les dades enviant un correu electrònic a info@solhome.immo. Així com el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control. Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra Política de privadesa.

Última actualització: juliol de 2022..