Avís legal i Política de Privacitat

1. INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s'exposen les dades identificatives del Titular:

 • Web: https://solhome.immo/
 • Titular: SOLHOME
 • Domicilio: Av. de Girona, 63, 17130, L’Escala, (Girona)
 • N.I.F: E09775784
 • Telèfon: +34 972 77 39 55
 • Mòbil: +34 669 41 47 41
 • Correu electrònic: info@solhome.immo

2. TERMES I CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS


El lloc web
L'objecte de les presents Condicions Generals d'Ús (d'ara endavant, Condicions) és regular l'accés i la utilització del Lloc web.
SOLHOME es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L'Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment SOLHOME pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d'aquests elements que s'integren en el Lloc web o l'accés a aquests.
L'accés al Lloc web per l'Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l'Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per a poder gaudir d'això, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagués contractat l'Usuari.
La utilització d'algun dels Continguts o Serveis del Lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l'Usuari.

Usuari
.L'accés, la navegació i ús del Lloc web, (així com pels espais habilitats per a interactuar entre els Usuaris, i l'Usuari i SOLHOME, com els comentaris i/o espais de blogging en cas d'haver-los), confereixen la condició d'Usuari. Pel que l'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través d'aquesta, de manera concorde a la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que es disposa en el present clausulat. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris al que s'estableix, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la Web o impedir el seu normal ús, o dels serveis accessibles a través d'aquesta.
La utilització de la Web i/o dels seus Serveis, suposarà l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l'última versió actualitzada d'aquest Avís Legal, per la qual cosa l'Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la Web. Al seu torn, no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre SOLHOME i l'Usuari.
L'accés, la navegació i ús del Lloc web, confereix la condició d'Usuari, per la qual cosa s'accepten, des que s'inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l'anterior, es recomana a l'Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc web.
L'Usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc web de SOLHOME no es dirigeix a menors d'edat. SOLHOME declina qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.


3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari/a o un tercer/a consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a SOLHOME indicant:


 • Dades personals de la persona interessada titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer/a diferent de la persona interessada, haurà d'indicar la representació amb la qual actua.
 • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la Web.
 • Acreditació dels citats drets de propietat intel•lectual.
 • Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.
La marca SOLHOME i la corresponent marca gràfica és marca registrada i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l'autorització del seu titular. Igualment, qualsevol una altra marca del SOLHOME que aparegui en els llocs web detallats en l'apartat 1 d'aquest avís.
La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers/as és de l'exclusiva responsabilitat d’els/les mateixos/es.


4. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

SOLHOME amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix en el seu lloc web estigui actualitzada en tot moment. No garanteix ni es fa responsable l'exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. SOLHOME tampoc serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc web.
Les relacions comercials entre clients es regiran per les condicions generals que, si fos necessari, s'establirien per SOLHOME en un document específic a aquest efecte, o per als pactes concrets que es puguin recordar amb els clients.


5. LA POLÍTICA D'INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL

SOLHOME es compromet a través d'aquest mitjà a no fer publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la Web, produïts com a conseqüència d'un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions.
SOLHOME, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d'aquests errors.
SOLHOME es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquest efecte no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s'enviï als clients de SOLHOME que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i SOLHOME, així com l'exercici de les tasques d'informació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat.
En cas de rebre comunicacions per aquests mitjans (correus electrònics, missatges de resposta automatitzada de formularis, i altres sistemes de comunicació) us informem que els missatges es dirigeixen exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no és el destinatari indicat, queda notificat que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent.
De conformitat amb el que s'estableix en la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, i la Directiva 2002/58/CE us comuniquem que al suposat que no vulgueu rebre comunicacions i informacions d'índole comercial mitjançant aquest sistema de comunicació electrònica, ens ho indiqueu mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@solhome.immo, indicant a l'assumpte BAIXA COMUNICACIONS perquè les vostres dades personals siguin donades de baixa de la nostra base de dades. La vostra sol·licitud serà accionada en un termini de 10 dies des del seu enviament. En cas que no rebem contestació expressa per part seva, entendrem que accepta i autoritza que la nostra empresa segueixi realitzant les comunicacions esmentades.


6. POLÍTICA D'ENLLAÇOS

L'Usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d'una pàgina web d'un altre, diferent, lloc web haurà de saber que:
No es permet la reproducció -totalment o parcialment- de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc web sense autorització expressa de SOLHOME.
No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web de SOLHOME, ni sobre els Continguts i/o Serveis d'aquest.
A excepció de l'enllaç, el lloc web en el qual s'estableixi aquest enllaç no contindrà cap element, d'aquest Lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de SOLHOME.
L'establiment de l'enllaç no implicarà l'existència de relacions entre SOLHOME i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de SOLHOME dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquest lloc web, i viceversa.


7. XARXES SOCIALES.

L'informem que pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials des regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

8. JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES.

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes del present avís legal. El present Avís Legal i totes les relacions que s'estableixin entre SOLHOME l'Usuari de la Web i els seus serveis es regiran pel que s'estableix en la legislació espanyola.

Última actualització: 31/07/23


POLÍTICA DE PRIVACITAT

SOLHOME es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o qualsevol dels serveis oferts per SOLHOME, implica l'acceptació per part de l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractats segons s'estipula. Si us plau, tingui en compte que, encara que pugui haver-hi enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. SOLHOME controla el contingut de les webs de tercers ni accepta cap mena de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquests llocs web.

1) INFORMACIÓ DEL TITULAR.

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s'exposen les dades identificació del Titular:

 • Web: https://solhome.immo/
 • Titular: SOLHOME
 • Domicilio: Av. de Girona, 63, 17130, L’Escala, (Girona)
 • N.I.F: E09775784
 • Telèfon: +34 972 77 39 55
 • Mòbil: +34 669 41 47 41
 • Correu electrònic: info@solhome.immo
 • Dades registrals:___________


2) LLEIS APLICABLES.

La present política de privacitat se secunda per a la seva confecció sobre la base de la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals en internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:
 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).
 • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-*GDD).
 • La Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

3) QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, li oferim la següent informació sobre el tractament de les dades personals que vostè pugui facilitar-nos:


Responsable del Fitxer:
SOLHOME SOLHOME (Eva Berninches Egido).
Les nostres dades es troben en la part superior d'aquest avís legal.

Registre de Dades de Caràcter Personal.
En compliment del que s'estableix en el RGPD i la LOPD-GDD, l'informem que les dades personals recaptades per SOLHOME, mitjançant els formularis estesos en les seves pàgines quedaran incorporats i seran tractats en el nostre fitxer amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre SOLHOME i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que aquest empleni, o per a atendre una sol•licitud o consulta d'aquest. Així mateix, de conformitat amb el que es preveu en el RGPD i la LOPD-GDD, tret que sigui aplicable l'excepció prevista en l'article 30.5 del RGPD, es manté un registre d'activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Base Legal per al tractament.
La base legal pel tractament de les dades personals és el consentiment. SOLHOME es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l'Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
L'Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l'ús del Lloc web.
En les ocasions en les quals l'Usuari degui o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per a realitzar consultes, sol•licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc web, se l'informarà en cas que l'emplenament d'algun d'ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l'operació realitzada.
Altres bases de legitimació:
Compliment d'obligacions legals.
Interès legítim: enviament de publicitat pròpia.

Categories de dades.
Les categories de dades que es tracten en SOLHOME són únicament dades identificació. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l'article 9 del RGPD.

Procedència de les seves dades.
Dades facilitades pels clients destinataris dels serveis, per qualsevol mitjà.
Dades que els usuaris subministren a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web.
Dades incloses en els formularis del lloc web.

Període de conservació de les dades personals.
Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps estrictament necessari. És a dir, mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui continuar rebent informació. o fins que l'Usuari sol•liciti el seu dret de cancel•lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificació i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per a incoar accions internes derivades de l'ús indegut de la pàgina web.
En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà l'Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.
Així mateix, l'informem que les nostres polítiques de conservació de la informació s'ajusten als terminis que marquen les diferents responsabilitats legals a l'efecte de prescripció:


a) Regla General:
 • En virtut del que s'estableix en l'article 30 del Codi de Comerç, i excepte altres criteris, tots els documents i/o informació de l'empresa es conservarà durant 6 anys.
 • Això afecta a tota la documentació comptable, fiscal, laboral o mercantil, inclosa la correspondència.
b) Terminis específics:
 • La nostra empresa també ha de marcar uns mínims terminis en funció de la tipologia de dades que es tracti i atesos els diferents terminis de prescripció, que hauran de conèixer cadascun dels departaments.
 • No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

Finalitats del tractament.
Detallem a continuació les finalitats dels tractaments de dades duts a terme:
GESTION DE CLIENTS: Poder prestar els serveis contractats dins d'activitat natural de cada empresa i facturar els mateixos. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
GESTION DE PRESSUPOSTOS: Poder enviar a possibles clients pressuposats de serveis i/o productes. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol•liciti el cessament d'aquest tractament.
GESTION DE POSSIBLES CLIENTS: Poder enviar a persones amb interès legítim informació relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà disponible, i convidar-los a esdeveniments del seu interès. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol•liciti el cessament d'aquest tractament i seran recaptats previ consentiment exprés.
RELACIONS AMB PROVEÏDORS: Poder realitzar comandes i pagament dels serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
ARXIUS MULTIMÈDIA: En els diferents esdeveniments és possible que es realitzin vídeos i/o imatges per a la difusió de l'activitat i/o justificació d'aquesta. Les dades seran conservades mentre tingui rellevància la difusió de l'activitat o fins que se sol•liciti la cancel·lació d'aquesta.
MAILING D'OFERTES: Si vostè és client del Responsable del tractament i té aplicada la política d'ofertes, rebrà periòdicament a l'inici de cada promoció un correu electrònic publicitari indicant-li quins seran els productes oferts i els seus preus, a més d'un enllaç en el qual podrà descarregar-se les mateixes per a promocionar-lo vostè mateix si ho desitja.
NEWSLETTER: Utilitzem les seves dades per enviar-li la nostra newsletter amb novetats i temes d'interès sempre que ens doni el seu consentiment.

Destinataris de les dades.
Les dades personals de l'Usuari no seran compartits amb tercers.
En qualsevol cas, en el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà l'Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Dades Personals de Menors.
Respectant el que s'estableix en els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de manera lícita per SOLHOME. Si es tracta d'un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura en la qual els mateixos l'hagin autoritzat. Si no és així el/la representant legal deurà informeu-vos-el quan sigui possible.


Drets derivats del tractament de dades personals.
L'Usuari podrà exercir enfront del Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:
Dret d'accés: És el dret de l'Usuari a obtenir confirmació de si SOLHOME està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que SOLHOME hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d'aquests.
Dret de rectificació: És el dret de l'Usuari al fet que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incomplets.
Dret de supressió ("el dret a l'oblit"): És el dret de l'Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits o tractats; l'Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l'Usuari s'oposi al tractament i no existeixi un altre motiu legítim per a continuar amb aquest; les dades personals hagin estat tractats de manera il·lícita; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtinguts producte d'una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d'adoptar mesures raonables per a informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol•licitud de l'interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
Dret a la limitació del tractament: És el dret de l'Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L'Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l'exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l'Usuari el necessiti per a fer reclamacions; i quan l'Usuari s'hagi oposat al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, l'Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
Dret d'oposició: És el dret de l'Usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de SOLHOME.
Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils: És el dret de l'Usuari a no ser objecte d'una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, existent tret que la legislació vigent estableixi el contrari.
Finalment, els/les interessats/as tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent (AEPD) en cas que l'Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la qual s'estan tractant les seves dades personals.
Pot exercir els drets anteriors enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d'un document que l'identifiqui al nostre domicili o correu electrònic (que apareixen al principi del present text).


4) PRINCIPIS APLICABLES AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS.

El tractament de les dades personals del client usuari se sotmetrà als següents principis recollits en l'art. 5 del RGPD i en l'article 4 i següents de la LOPDGDD:

Principi de licitud, lleialtat i transparència:
Es requerirà en tot moment el consentiment de l'usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.

Principi de limitació de la finalitat:
Les dades personals seran recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims.

Principi de minimització de dades:
Les dades personals recollits seran únicament els estrictament necessaris en relació amb els fins per als quals són tractats.

Principi d'exactitud:
Les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.

Principi de limitació del termini de conservació:
Les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l'usuari durant el temps necessari per als fins del tractament.

Principi d'integritat i confidencialitat:
Les dades personals seran tractats de manera que es garanteixi la seva seguretat i reserva.

Principi de responsabilitat proactiva:
El responsable del Lloc web mantindrà i regularà els mitjans tècnics i logístics necessaris suficients perquè tots els principis aplicables al tractament es compleixin.

5) ¿QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM?

Apliquem les mesures de seguretat establertes en l'article 32 del RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de les dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.
Algunes d'aquestes mesures són:
- Informació de les polítiques de tractament de les dades al personal.
- Realització de còpies de seguretat periòdiques.
- Control d'accés a les dades.
- Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.


6) SECRET I SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS.

SOLHOME es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s'eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il•lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.
El Lloc web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, a l'ésser la transmissió de les dades entre el servidor i l'Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.
No obstant això, pel fet que SOLHOME no pot garantir la inexpugnabilitat d'internet ni l'absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l'Usuari sense dilació indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que s'estableix en l'article 4 del RGPD, s'entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il•lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.
Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir per mitjà d'una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

7) ENLLAÇOS A LLOCS WEB DE TERCERS

El Lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de SOLHOME, i que per tant no són operats per SOLHOME. Els titulars d'aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.


8) ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT.

És necessari que l'Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L'ús del Lloc web implicarà l'acceptació de la Política de Privacitat d'aquest.
SOLHOME es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d'acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d'aquesta Política de Privacitat no seran notificats de manera explícita a l'Usuari. Es recomana a l'Usuari consultar aquesta pàgina de manera periòdica per a estar al corrent dels últims canvis o actualitzacions.

Última actualització: 31/07/23